I Lost My Body อนิเมชันจากฝรั่งเศส ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลออสการ์ 2020

redcafe I Lost My Body อนิเมชันจากฝรั่งเศส ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลออสการ์ 2020 I Lost My Body คือภาพยนตร์อนิเมชันความยาว 81 นาที จากฝรั่งเศส เล่าเรื่องของ ‘มือขวา’...