Marriage Story ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงของผู้กำกับ

redcafe Marriage Story ภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงของผู้กำกับ Marriage Story คือภาพยนตร์รักที่จริงใจ และตรงไปตรงมา ไม่มีภาพฝัน ไม่มีความฟูมฟาย แต่คือความรัก...